Tinker Board Forum

Full Version: How to use GPIO pin on Android?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba, her şeyden önce, kötü İngilizcem için özür dilerim. TB S aldım ve yeniyim, Android kurdum ama GPIO pinlerini nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini basit bir şekilde bilen var mı?